Egészségügyi Adatok Deklarációja

Ki mondhat kinek s mit az egészségemről, betegségemről? S nekem mit kell mindenképpen tudtomra adni? Korunk információs társadalmában központi fontosságúvá vált az adatkezelés kérdésköre.

Ebben az évben hozták létre a „Health Data Rights” nevű honlapot, abból a célból, hogy segítsen az embereknek az Egészségügyi Adatok Deklarációjának érvényre juttatásához, amely – egyebek között - kimondja: „Egy olyan korban, melyben a technika lehetővé teszi a személyes egészséggel kapcsolatos információk egyre könnyebb tárolását, felülírását, hozzáférését és cseréjét, a következő jogok magától értetődőek és elidegeníthetetlenek:
- az embereknek joguk van saját egészségügyi adataikhoz hozzáférni;
- joguk van megismerni az egészségügyi adatok egyes elemeinek forrását;
- joguk van birtokba venni az egyéni egészségügyi adatok teljes másolatát, késedelem nélkül, minimális vagy semmilyen költséggel, és ha az adatok léteznek kiszámítható formában, akkor hozzáférhetővé kell tenni őket ebben a formában;
- joguk van úgy – olyan mértékben és formában - megosztani másokkal egészségügyi adataikat, ahogy jónak tartják.”

0 comments: