A kormányprogram fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó része

4.4 A fogyatékossággal élők helyzetének javítása

A fogyatékosügy az elmúlt nyolc esztendő kormányzati politikájának következtében két hatalmas áldozatot szenvedett el: egyrészt a folyamatos forráskivonás miatt csökkenő színvonalú és mennyiségű támogatást kaptak fogyatékossággal élő embertársaink, másrészt az érdekvédelmi szervezeteket, a civil szférát hozták kiszolgáltatott, sokszor megalázó helyzetbe . Befagyasztották a fogyatékossági támogatás összegét, újra kitolták a kötelező akadálymentesítés határidejét, drasztikusan csökkentették a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatását.

Ezért a megújítandó fogyatékosügyi politikának kiszámíthatónak kell lennie : a korai fejlesztés erősítésétől a fogyatékossággal élők családjainak támogatásán keresztül a fogyatékos gyermekek kiemelt védelméig, s a közszolgáltatásokhoz való általános hozzáférés biztosításáig.

Magyarországon közel hatszázezer ember valamilyen fogyatékossággal él, s amikor róluk beszélünk, gondolkozunk, akkor családtagjaikról, foglalkoztatóikról sem feledkezhetünk el. Fő célunk tehát az esélyteremtés mellett az, hogy ezzel egy időben az általuk igényelt és számukra elfogadható, igazságos és jogszerű helyzetek, támogatások valós feltételeit is megteremtsük .

Értékrendünknek megfelelően aktív partneri együttműködést tervezünk a civil szervezetekkel, s erőforrásaik biztosításával konkrét feladatokat kell nekik delegálni.

A társadalom ép és fogyatékossággal élő polgárai közötti párbeszéd és szolidaritás erősítésére kell törekedni . A közösségeinknek nyilvánvalóvá kell tenni, hogy mindenki értékes, mindenki hasznos és mindenki - még ha szerény módon is - hozzá tud járulni családja, közössége, országa gyarapodásához .

A fogyatékossággal élő embertársaink pénzbeli, természetbeni juttatásait és szolgáltatásait átláthatóbbá, igazságosabbá és nyomon követhetőbbé tesszük, hiszen a társadalom szolidaritása csak ekkor érvényesülhet .

A gyógyászati segédeszközök felhasználásában nem engedjük meg a spekulatív haszonelvűség érvényesülését, elérhetővé kell tenni minden segítséget . Itt is alapelvként kell figyelembe venni, hogy a hazánkban előállított termékeknek elsőbbséget kell élvezniük.

Itt az idő másképpen tekinteni erre a területre: a fogyatékos emberekre fordított támogatás ugyanis nemcsak segítség, hanem megtérülő befektetés is.

Kidolgozzuk, hogy az oktatási rendszer végre minden szinten alkalmas legyen a fogyatékossággal élő emberek speciális igényeinek kielégítésére, úgy, hogy figyelembe vegye és támogassa a sajátosságaikat . Azokat a képzési, szolgáltatási formákat kell támogatni, amelyek hatékonyabbá teszik a fogyatékosok munkaerőpiacon való elhelyezkedését.

Cél a valódi, a szükségletekhez és anyagi erőforrásokhoz, valamint a szolgáltatásokhoz igazodó, rugalmas hozzáférést biztosító akadálymentesítés kialakítása, fejlesztése. Szemléletbeli változás, hogy minden, ami jó a fogyatékossággal élő embertársainknak, az jó akár a kismamáknak, a nehezen mozgó időseknek, az egészségügyi problémával küszködőknek egyaránt.

Munka- és foglalkoztatás-központú ellátást szeretnénk megvalósítani a jelenlegi segélyközpontúság helyett . Elengedhetetlen a fogyatékos embereket képviselő szervezetek kihúzása a mélyvízből, és hogy valódi partnerként tekintsünk rájuk a fenti célok elérésének érdekében.

A teljes kormányprogram szövege: http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf

0 comments: