Igazság és Megbékélés a Pszichiátriában

Gombos Gábor a LEF fórumára írt levele:

A LEF olvasói számára nem idegen a felépülés orientált megközelítés. A témakör egyik legjobb monografikus bemutatása a neves Cambridge University Press által kiadott, M. Slade nevével jelzett kötet: Slade,M. (2009) Personal Recovery and Mental Illness, Cambridge, Cambridge University Press. Ennek egyik sarkalatos megállapítása szerint a felépülőben lévő emberek és a lelki egészség szakemberek közötti valódi partnerség első lépése egy nyilvános bocsánatkérésre való felszólítás lehet a pszichiátriai kezelés nevében okozott károkért. Azzal érvel, hogy nyilvános bocsánatkérés mindig indokolt, amikor egy domináns csoport hosszabb időn keresztül kárt okozott az alárendelt csoport tagjainak.
 
A pszichiátriában ilyen bocsánatkérésre eddig - több erre felhívó kérés ellenére - nem került sor.
 
Ennek megváltoztatására a facebookon (http://www.causes.com/causes/586257-truth-and-reconciliation-in-psychiatry/about) és az ipetitions.com-on (http://www.ipetiti%20ons.com/petition/truth_and_reconciliation_in_psychiatry/) indítottak kampányt. A több mint 500 aláíró között van Benedett Saraceno, az Egészségügyi Világszervezet korábbi lelki egészségért felelős igazgatója is.
 
A felhívás a következőképpen fogalmaz: "A kampány, a hozzá csatlakozó petícióval egy "Igazság és Megbékélés a Pszichiátriában" eljárásra szólítja fel a kormányokat és szakmákat. Annak elismerésére, hogy a pszichiátriai kezelés testi, pszichológiai és társadalmi kárt okozott sok embernek. Ha a pszichiátria reformot akar és partnerséget a páciensekkel és felhasználókkal, ezeket a károkat el kell ismerni, azokat jóvá kell tenni és elégtételt kell értük adni."
 
A jóvátétel szükséges módozatait az alábbiakban látja:
 
  • A felhasználók által definiált - a közös tudáson és szakértelmen, valamint a felhasználó/túlélő kontrollált kutatásokon - alapuló ellátások nyújtása;
  • Non-medikális korai intervenciók az első összeropanáskor/pszichózisban, mint például az eredeti Soteria modell és a felhasználók vezettek krízis házak;
  • Financiális támogatás önsegítő tevékenységhez;
  • Oktatás és képzés az egyén által választott és értékelt készségek terén;
  • Az előzetes jognyilatkozatok törvényes elismerése, teljeskörűen egyzetett gondozási és kezelési tervek;
  • A nem önkéntes kezelést lehetővé tevő, a felhasználókat diszkrimináló, az ENSZ Fogyatékosjogi egyezményével ütköző jogszabályok hatályon kívül helyezése.
Csatlakozni a megadott internetes elérhetőségeken lehet.
 
Gombos Gábor
ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogainak bizottsága

0 comments: