Loren R. Mosher


(1993-2004)

Harvardi képzést követően, Laing tanítványaként, kontextusba ágyazva akarta megérteni a pszichotikus krízisben lévő emberek élményeit, helyzetét, történetét. A krízist humán reakciónak tekintve természetes volt számára, hogy az igazi segítség is elsősorban humán, emberi, pszichoszociális jellegű kell legyen.

E program jegyében alapította meg az első, amerikai Soteria házat, ahol a nem medikális megközelítés jegyében igyekeztek a krízisen átsegíteni a rászorulókat. A program 1971 és 1983 között működött, majd finanszírozás hiányában ellehetetlenült. Ugyanakkor Európában sorra kezdtek megalakulni – Ciompi koordinálásával – az eredeti modellre alapuló Soteriák.

Laing tanítványként sorsa is hasonlóan alakult. Fiatalon üstökösként felragyogó karrier, vezető beosztás, publikációk serege. Megalapítója és szerkesztője volt a Schizophrenia Bulletin nevű rangos szaklapnak, a Center for Studies of Schizophrenia, National Institute of Mental Health vezetőjeként dolgozott. Aztán publikálni kezdte tanulmányait, amelyekben a neuroleptikum nélkül, vagy csak minimális gyógyszereléssel és kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül „kezelt”, és a hagyományos medikális terápiában részesülő „első epizódos skizofrének” tüneteinek, szociális funkcionálásuknak, életminőségüknek az összehasonlítását adta közre. A levegő ekkor kezdett – legalábbis a szakmában – megfagyni körülötte.

Látva az amerikai pszichiátriai közélet egyoldalúsodását, az ember helyett csak a pszichofarmakonok támadási pontjainak helyet adó agyat, s annak biokémiáját komolyan vevő irányzatok hegemóniáját, az olykor üzletileg is tisztességtelenül viselkedő multinacionális gyógyszercégek hatalomátvételét, több évtizedes tagság után lemondott az Amerikai Pszichiátriai Társaságbeli tagságáról. Indokait nyílt levélben tette közzé, még inkább kirekesztve magát a szakmából.

Ahelyett, hogy a Soteriáról szóló tudományos közleményeit tudományos érvekkel vitatták volna, elhallgatták, majd kiközösítették. Elfeledték alapvető monográfiáját is, melyből generációk tanulták (volna) meg a közösségi pszichiátriai gondolkodásmódot. Mégsem volt boldogtalan. A pszichiátriaviselt emberek mozgalmai befogadták, hűséges, nagy tudású, odaadó és szolgálatkész szövetségesre találtak benne.
(Gombos Gábor)

Loren Mosher hivatalos weboldala:

www.moshersoteria.com

0 comments: