Kutatás a nagylétszámú intézmények kitagolásának alakulásárólAZ ELTE Tátk és a Soteria Alapítvány kutatásának ismertetése a nagy létszámú intézmények kitagolását elősegítő Európai Uniós programok fejleményeiről
Az ELTE Társadalomtudományi Kara és a Soteria Alapítvány az érdeklődő szakemberek és a sajtó munkatársainak tájékoztató beszélgetést szervez, melyen ismertetésre kerülnek az Európai Uniós források hazai felhasználásának fejleményeiről szóló felmérésünk első szakaszának eredményei.
Háttér:
Karunk a jövőben aktívan részt kíván vállalni a releváns társadalompolitikai folyamatok, szakmapolitikai lépések monitorozásában, kutatásában és az egyetem eszközeivel, szakértői dokumentumok készítésével kívánjuk támogatni a hazai szociálpolitika alakulását.
A jelenlegi tanulmány (melynek teljes szövege letölthető innen) 2009 júliusa óta zajló kutatás első eredményeit foglalja össze, mely
  • egyrészt az Európai Uniós források hazai felhasználásának átláthatóságát, a pályáztatási folyamat nyomon követhetőségét vizsgálja,
  • másrészt egy konkrét terület részleteinek gyakorlati vizsgálatán keresztül tárja fel az Európai Uniós irányelvekben és a hazai fejlesztési tervekben rögzített stratégiai célkitűzések teljesülését.
A kutatás tapaszatalatai:
A kutatás során mind az átláthatóság biztosítása, mind pedig a szakmai célkitűzések érvényesülése terén komoly problémákat és ellentmondásokat találtunk.
Úgy ítéljük meg, hogy mintegy 6 évvel a csatlakozás után, nem túl korai akár kutatóként, akár állampolgárként feltenni azt a kérdést, vajon a csatlakozástól eltelt időszakban milyen módon kerültek felhasználásra a strukturális alapok forrásai Magyarországon. Erre a kérdésre az NFÜ rendszere és jelenlegi kommunikációs módszerei nem adnak megnyugtató, adatokkal alátámasztott választ.
A tanulmány angol nyelvű változata, a hasonló jellegű román tapasztalatokkal közösen 2010. március 24-én kerül Brüsszelben bemutatásra a European Coalition for Community Living (ECCL) által készített jelentés keretében, ezt követi a magyarországi bemutató.
Tanulmányunkban javaslatokat fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogyan válhatna az Európai Uniós források elosztása mind a kutatók, mind pedig a lakosság számára valóban átláthatóvá, illetve miként lehetne biztosítani a stratégiai célkitűzések érvényesülését a megvalósítás során.
Szeretettel várunk minden érintett és érdeklődő szakembert, pályázókat és pályáztatókat jövő szerdán az ELTE Társadalomtudományi karán!


0 comments: