Depresszió és öngyilkosság

A depresszió és az azzal összefüggésben álló öngyilkosság az Európai Unió egyik vezető egészségügyi kihívása, hiszen a depresszió az egyik olyan betegség, ami a legnagyobb gazdasági terhet jelenti a tartós megbetegedések közül.

A legfontosabb lépések a depresszió és az öngyilkosság megelőzésére

A depresszió és az öngyilkosság megelőzése konkrét elérendő célokat megfogalmazva élvezzen elsőbbséget a döntéshozóknál és politikusoknál, mind az EU-ban, mind helyi szinten.

1. A depresszió és az öngyilkosság kiemelten élvezzen elsőbbséget a népegészségügyben és a véleményvezéreknél. Ez olyan stratégiák és akciók – illetve ahol lehetséges konkrét célok – alkalmazásán keresztül érvényesüljön, mint például lelki gondokból eredő öngyilkossági ráta vagy munkahelyi távollétek csökkentése.

2. Kerüljenek a helyükre a felhasználókat és más releváns szereplőket tartalmazó tanácsadói struktúra, és váljanak elérhetővé a tervezésben, végrehajtásban történő részvételre.

A gazdasági és pénzügyi válságra válaszul speciális lépéseket kell tenni a depresszió és az öngyilkosság ellen.

3. Nőjön azoknak a pszichoszociális gyengeségeknek az ismertsége, melyek sebezhetővé tesznek a válság viszontagságai iránt (beleértve pl. a túlzott eladósodást, munkanélküliséget). Emelkedjen továbbá azon lehetséges pozitív hatások az ismertsége, ami pozitív irányban befolyásolni tudja a szociális infrastruktúrát.

4. Az öngyilkosság lehetséges eszközei hozzáférhetőségének csökkentése.

A lelki egészség közbeszédbe emelése orvosi témák és egészségügyi szakértők segítségével

5. Tréningprogramok biztosítása az alapellátásban dolgozók (háziorvosok, ápolónők, stb.) számára azért, hogy kapacitást tudjunk építeni a depressziós betegek megfelelő ellátására, és az öngyilkosság kockázatának csökkentésére. A képzésnek a későbbiekben ki kell terjednie más szakmai célcsoportok, így szakorvosok és nővérek felé is.

6. Együttműködési útvonalak létrehozása és akciók szervezése az általános egészségügy és a lelki egészségügy különböző csoportjai között; például szakorvosi felülvizsgálati rendszer vagy pszichoterápiás lehetőségek meghonosításával az alapellátásban.

Más szektorokkal és programokkal történő együttműködés erősítése

7. Irányelv kialakítása és alkalmazása a depresszióval összefüggésben lévő komorbiditás csökkentésére.

8. A depresszió és az öngyilkosság kockázatával kapcsolatos felvilágosító programok szervezése olyan, egészségügyi szektoron kívüli szereplőkkel, mint a középiskolák, egyetemek, munkahelyek, a szociális szektor, az igazságügyi és büntetés végrehajtási szektor.

9. Regionális hálózatok létrehozása a depresszió és az öngyilkosság kockázatának csökkentésére, az Európai Szövetség a Depresszió Ellen elnevezésű kampány (EAAD) mintájára.

Megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása depresszióval és öngyilkossági késztetéssel küzdőknek

10. Lelki segélyszolgálatok üzemeltetése a 116123-as EU-s infóvonal égisze alatt

Elérhető, megbízható, hiteles információ szolgáltatása a depresszió és az öngyilkosság témakörében, az új média csatornáin és az Interneten keresztül

11. Partnerkapcsolati viszony elérése a legnagyobb médiatulajdonos kiadóvállalatokkal; olyan guideline-ok elkészítése, és biztosítása a médiapartnerek számára, ami összhangban van a WHO média guideline öngyilkosságról szóló részével.

12. Anyanyelvi weboldalak létrehozása, fórumok működtetése és moderálása az elérhető információátadás segítésére.

Minőségi kutatások kezdeményezése, kutatási adatok elérhetővé tétele mellett a depresszióról és az öngyilkosságról

13. A depresszió kialakulásának körülményeiről és annak befolyásoló tényezőiről kutatás kezdeményezése az alátámasztott kezelési irányelvek, mérőszámok, szervezeti rendszerek létrejöttének segítésére; sikeres nemzetközi példák átvétele mellett.

14. Megbízható, hiteles mentális egészségre vonatkozó adatbázis létrehozásának kezdeményezése a depresszió kezelési irányelvek támogatására; a nemzetközi és európai szintű felmérések implementálása mellett.

További információk:

http://ec.europa.eu/health/ph _determinants/life_style/mental/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_depression_en.htm

0 comments: