ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL

Mi is az önálló életvitel?

- a fogyatékos emberek önrendelkezési joga,
- életfilozófia, szemléletmód, ideológia,
- lehetõség az egyenértékû élethez,
- saját életük feletti kontroll, amely minimalizálja a másoktól való függést,
- a fogyatékos egyén saját kezébe helyezi vissza − hasonlóan a társadalom többi felnõtt
tagjához − életének irányítását azáltal, hogy önmaga hoz döntéseket sorsa felöl, amiért
felelõsséget is vállal,
- a fogyatékos embert, mint individuumot veszi figyelembe, hangsúlyozva, hogy elsõsorban
az egyén az, aki felelõs saját sorsáért, tõle függ, hogy mennyire kiszolgáltatott, milyen
mértékben döntenek helyette.

Az Önálló Életvitel Mozgalom alapelveiben érvényesül:

- a fogyasztói érdekvédelem elve: a fogyatékosoknak korrekt és teljes körû információhoz
kell jutnia ahhoz, hogy a döntéseket meg tudja hozni,
- a normalizációs elv: a társadalomnak azonos életfeltételeket és életkörülményeket kell
biztosítani minden állampolgára számára, beleértve a fogyatékosokat is.
A társadalom felelõssége abban van, hogy a döntésekhez megteremtse a feltételeket, biztosítsa a
választás lehetõségét.

(idézet a Motiváció Alapítvány tanulmányából)

0 comments: