2008. március 7., péntek

Integrált foglalkoztatásGombválogatás helyett integrált foglalkoztatás

Ez év januárjában jött létre a Munkacsoport az Integrált Foglalkoztatásért nevet viselő szervezet, melynek célja a megváltozott munkaképességű aktív korú emberek integrációja, illetve reintegrációja a nyílt munkaerőpiacra. A 12 szervezetet tömörítő Munkacsoport sajtótájékoztatóján megtudtuk, hogy az idei évben egyelőre megoldatlan ezen a területen a szervezetek finanszírozása. 2006-tól normatív finanszírozást ígérnek, de ebben az évben már a pályázatokat sem írták ki.


Módszertani Kézikönyv - Regionális Szociális Forrásközpont Kht.

A fogyatékos munkavállalók többsége halmozott hátrányokkal versenyez a munkaerőpiacon. Az egészségi korlátok mellé még az alacsony iskolázottság, életkor, az akadálymentesítés hiánya és nem utolsó sorban, a gazdaságban meglévő előítéletek társulnak. A születetten fogyatékos célcsoportra jellemző, hogy nem rendelkezik még munkatapasztalattal vagy csak rövid ideig dolgozott. Nem ismeri a munkavállas feltételeit, kritériumait és lehetőségeit.


A jelenleg látható fejlesztési elképzelések az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltatás kialakítására

az álláskeresők és a munkanélküliek mellett az aktív korú, munkaképes inaktív népességre is kiterjedjenek a foglalkoztatási programok, ezáltal hangsúlyozni a munkához juttatás elsődlegességét a különböző pénzbeli ellátásokkal, segélyekkel szemben. Az álláskeresők minél több információt és személyre szabott segítséget kapjanak, a szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek.


Vitairat a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítéséről

növekedjék a megváltozott munkaképességű emberek között a foglalkoztatottak, mindenekelőtt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya. A speciális, védett munkahelyeket azok számára szükséges fenntartani, akik - segítséggel, sikeres foglalkozási rehabilitációval - sem képesek teljesíteni a normál munkahelyeken elvárt feltételeket. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítését szolgáló érdekeltségi rendszer legfontosabb elemének tekinthető támogatási forma hatékonyságának növelése a nyílt munkaerőpiaci integráció és a védett foglalkoztatás optimális feltételeinek kialakítása érdekében, az európai uniós versenyszabályoknak megfelelően.


Integrált foglalkoztatás fogyatékosoknak

Az emberi erőforrás kihasználása és erősítése a megváltozott munkaképességűek esetén is reális, sőt kívánatos- hangzott el annak a kétnapos országos konferenciának a megnyitóján, mely tegnap kezdődött Szombathelyen.


Az integrált foglalkoztatás ahogy én látom:


A politikai szándék, egyértelműen az , hogy a megváltozott munkaképességű emberek körében nőjön a foglalkoztatottság, ezen belül az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya. E szándéknak ellenében hat az a körülmény, hogy a munkáltatók nem kellően tájékozottak, az integrált foglalkoztatás támogatási lehetőségeiről, de véleményem szerint nagyobb probléma az, hogy egyáltalán nem rendelkeznek olyan ismeretekkel, hogy pl. egy adott megváltozott munkaképességű személy milyen munkatevékenységek elvégzésére képes, és alkalmas.

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...