2008. január 20., vasárnap

Módosult tudatállapotok

Charles T. Tart: A tudatállapotok rendszer-alapú megközelítése


A tudatállapot konstruált rendszerének megértését egynémely emberi tapasztalaton alapuló elméleti posztulátum bevezetésével kezdjük. Az első posztulátum az alap tudat létezése. Mivel a tudatosság fókuszának lehetséges bizonyos akaratlagos kontrollja, általában véve figyelemnek/tudatnak nevezzük. Azt is fel kell ismernünk, hogy létezik öntudat is, a tudatosság tudata.

Módosult tudatállapot

A tudati állapot módosulásának tanulmányozására az egyik legalkalmasabb módszer a hipnózis. A hipnotikus állapot ma már lélektani laboratóriumokban, tudományos szempontból teljesen megbízható, ellenőrizhető körülmények között idézhető elő. Cikkünk szerzője a hipnózis egyik különös módszerét mutatja be.

Tudatállapotok

Aki átélésbõl ismeri, tudja, hogy a lélek mélyére vagy magasságába szálláshoz különös lelkiállapot, módosult tudatállapot szükséges. Természetes, hogy más lelkiállapotban vagyunk, ha a megszokott, hétköznapi életünket éljük és másban, ha imádkozunk. Az átlagember három fõbb tudatállapotot ismer:
• A hétköznapi éber tudatnak nevezett állapotot, amit a fõ, az érdembeli valóságot tapasztaló, a realitás lelkiállapotának ismer. Mint majd látni fogjuk, ennek viszonylagosságát mutatták ki az újabb vizsgálatok. Ezt a tudatállapotot nevezte el a transzperszonális pszichológia OSC (ordinary state of consciousnes, Tart 1969, 1975, 1982) állapotnak.
• Ismeri még mindenki az álom, a félálom állapotát, az elalvás elõtti vagy ébredés utáni álomittasságot.
• A szokásos ébrenlétitõl eltérõ tudatállapotokat összefoglaló néven megváltozott, módosult tudatállapotoknak ASC (altered state of consciousnes) nevezi a transzperszonális pszichológia (Tart 1989).
Civilizációnk emberének értékrendje szerint a két utóbb említett alacsonyabb rendûnek számít. A transzperszonális pszichológiai megfigyelések és vizsgálatok szerint ez a szemlélet azonban így meglehetõsen hiányos, sõt torzult. Több vallási és ezoterikus rendszer, valamint a lélektani tapasztalatok szerint van több más és az OSC állapotnál nagyobb jelentõségû tudatállapot is. A magasabb rendû élmények, meglátások, sõt egyes ún. nagy álmok is lehetnek különleges, kiemelkedõ szellemi értékeket hordozó jelenségek. Mózes könyveinek elbeszélése szerint Isten csak a legkezdetibb idõkben szólt az emberekhez közvetlenül, azután már csak álmokon át.


Lajtai László
A minangkabau dukun
(nyugat-szumátrai tradicionális varázsló-gyógyító) orvosantropológiai kontextusban

A szerző egy minangkabau dukun, vagyis nyugat-szumátrai tradicionális gyógyító-varázsló esete kapcsán orvosantropológiai szempontból áttekinti az elemzéshez és a megértéshez szükséges összetevőket: a sámánizmusról alkotott mai elképzeléseket és feltevéseket, a maláj kultúrával szoros rokonságban álló iszlám, de matrilineáris, és a modern indonéz államba jól integrálódott minangkabau kultúrát, valamint a délkelet-ázsiai kultúrkörben a nem biomedikális gyógyítást és a világfelfogás ehhez kapcsolódó részeit. Összességében képet kapunk egy fejlődő országban a 21. század elején élő és funkcionáló plurális egészségügyi rendszer néhány, orvosantropológiai szempontból fontos aspektusairól.

"Kilégzés" a hétköznapokból
Megváltozott tudatállapot elérése légzéstechnikával

A szülésre való fölkészítés során sokszor alkalmaztuk ezt a módszert - amely hiperventiláció, transzlégzés, rebirthing technika, holotróp légzés stb. néven ismert -, mert alkalmas megváltozott tudatállapot átélésére, amely gyakran vajúdás, szülés során is kialakul. A fölkészítő csoportokon a leendő apák voltak az "utazók", az anyák pedig a kísérőik.

A TERÁPIÁS KAPCSOLAT NEUROFENOMENOLÓGIAI ELEMZÉSE A RITUÁLIS GYÓGYÍTÁSBAN
Ebben a tanulmányban a közösségi rituálék néhány jelenségét vizsgáljuk meg, különös tekintettel a gyógyító szertartásokra, melyeket a kötelékteremtés biológiailag közvetített, komplex formáinak tekintünk. Az újabb orvos-antropológiai kutatások rámutatnak, hogy a rituálék jelentõs részének terápiás hatása a páciens saját, különbözõ módosult tudatállapotai révén létrejövõ, gyógyító folyamatain alapul, amelyeket a gyógyító kontrollálni képes.

Az orvosi hipnózis
Szinte minden embert érdekel a hipnózis jelensége, elmélete, alkalmazásának lehetőségei, függetlenül attól, hogy elfogadja vagy elutasítja ennek létezését. Gyakoriak a szélsőséges állásfoglalások a hipnózissal kapcsolatban.


Maori Haka:
És annak modern változata:


Török dervisek:


Csecsen szufi:


Transz:


Thaipusam piercingÉs ismét egy modern változat. Headbanging.Afrikai sámán


Equadori sámán


Inuit sámán


A legrégebbi vadászezköz azokból az időkből, amikor az ember még nem használt vadászeszközöket. A technika egyaránt magában foglalja a nyomkövetést és egy ősi spirituális sámáni technikát amellyel összeköttetésbe kerültek az állat lelkével, hogy ezen keresztül lássák meg az merre menekült. A vadászathoz nem használtak fegyvereket csak egy szimbólikus eszközt. Az állatot addig üldözték, amíg az össze nem esett. Fair küzdelem ez, két élőlényé, melyek csak a lábukat használják. Végül, mielőtt az áldozat kileheli a lelkét, a vadász lelke egyesül az övével, együtt marad vele míg az biztonságban vissza nem tér forrásához, hogy újjászülethessen, s biztosítsa az élet körforgását.


Shuar Sámán


Shipibo Sámán


90 éves amazon sámán

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...