2008. április 1., kedd

Thomas Szasz

Thomas Stephen Szász (1920. április 15, Budapest) a State Univeversity of New York Health Sceince Center-ének emeritus pszichiáter professzora a New York állambéli Syracruse-ban. Az antipszichiátriai mozgalom prominens alakja. Legismertebb könyve magyarul az 1960-as Az elmebetegség mítosza címmel jelent meg vagy a magyarul tudomásom szerint még nem olvasható The Manufacture of Madness: A comparative study of the inquisition and the mental health movement (Elmegyár: Az inkvizíció és a pszichiátriai mozgalom összehasonlító tanulmánya).

Az Élet és Irodalomban megjelent könyvismertető Thomasz Szász: Az elmebetegség mítosza című könyvéről:

Ha belegondolunk, hogy a középkori élet milyen gigantikus vallási játszma volt, továbbá, hogy a szentség és a megváltás a keresztény életjátszmának csak az egyik oldalát jelentette, míg a bun és a kárhozat a másikat, s hogy a gonosz által megszállt személyek - a boszorkányok, az eretnekek - szörnyu üzelmeit ugyanazon kritériumok segítségével "diagnosztizálták", mint a jámborságot vagy a sziklaszilárd hitet: a puszta kijelentés, a túlzó állítások, vádak, bunvallomások alapján, azaz a tények és a cselekedetek senkit se érdekeltek, akkor nem lepodünk meg, ha Thomas Szasz szerint, akit az amerikai antipszichiátria atyjaként szokás emlegetni, ám akit magyar származása ellenére magyarul eddig nemigen olvashattunk, korunk gigantikus vallási játszmája immár a tudomány, ezen belül is elsosorban az orvostudomány körül forog.

Angol nyelvű videó Thomas Szász egy előadásáról:

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...