2008. június 1., vasárnap

AJÁNLOTT KIFEJEZÉSEK LISTÁJA FOGYATÉKOS EMBEREKKEL KAPCSOLATBAN

Az alábbiakban olvasható - ajánlott kifejezéseket - azért gyűjtötték egybe (Litavecz Anna, valamint a De Jure Alapítvány közreműködésével), hogy az újságírók megfelelő, korrekt, de nem bántó kifejezésekkel írhassanak, beszélhessenek a fogyatékossággal élő emberekről. A magyar nyelv ezen a területen még formálódik, új kifejezéseket jelenhetnek meg, és megszokottak tűnhetnek el, de jelenleg az itt közöltek tekinthetők egyezményesnek a sérült emberek körében.
(forrás: közelkép)

GYŰJTŐFOGALMAK KERÜLENDŐ
fogyatékos, akadályozott, sérült, fogyatékossággal élő ember, személy fogyatékkal élő, rokkant, beteg


AZ ÉRINTETTEK MEGNEVEZÉSE


ÁLLAPOT

AJÁNLOTT KIFEJEZÉS
a jelző után mindig főnevet téve (pl.
gyermek, ember, személy)
ELFOGADHATÓ KIFEJEZÉS DISZKRIMINATÍV,
SÉRTŐ KIFEJEZÉS


beszéd

beszédfogyatékos

beszédhibás

hallónéma
értelem


értelmi fogyatékos,
tanulásban akadályozott,
értelmileg akadályozott

értelmi sérülthülye, elmebeteg,
bolond, gyengeelméjű, szellemi fogyatékos
hallás siket, nagyothallóhallássérült
süket, süketnéma

látás

vak, gyengénlátó


látássérült

világtalan
mozgás
mozgáskorlátozott,
mozgássérült
béna, nyomorék

több
fogyatékosság
együtt
halmozottan sérült,
halmozottan fogyatékos

béna, nyomorék, hülye,
elmebeteg,
bolond, gyengeelméjű


szervi
szervátültetetttranszplantáltbeteg


AZ ÉRINTETTEK ÁLTAL HASZNÁLT SEGÉDESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE


AJÁNLOTT KIFEJEZÉS
KERÜLENDŐ KIFEJEZÉS
hallókészüléknagyothalló készülék
kerekesszéktolókocsi, rokkantkocsi


EGYÉB SZAKKIFEJEZÉSEK


AJÁNLOTT KIFEJEZÉS KERÜLENDŐ KIFEJEZÉS
jelnyelvi tolmács

süketnéma tolmács

jelnyelvjelbeszéd, mutogatás

kerekesszékkel közlekedő

tolókocsihoz kötött
halló (siket ellentettje)beszélő

látó (látássérült ellentettje)
ép (fogyatékos ellentettje )egészséges
többségi iskola

normál iskola

konduktor
gyógypedagógus
gyógytestnevelő, gyógytornász

személyi segítő

gondozó, ápoló (az egészségügyben helyes)
Braille-írás (pontírás)
síkírás (pontírás ellentettje)
fogyatékosok szervezetei
fogyatékos szervezetek
Esélyegyenlőségi Törvény

fogyatékos törvény
fogyatékosok sportja, sportoló fogyatékosokfogyatékos sport

paralimpia

paraolimpia
megváltozott munkaképességű személy (a munka világában)

csökkent munkaképességű személy


A "SÉRÜLT", "FOGYATÉKOS" KIFEJEZÉSEKET LEHETŐLEG NE HASZNÁLJUK ÖNMAGUKBAN, HANEM CSAK JELZŐKÉNT!

"A fogyatékosok helyzete lassan javul" "A fogyatékos emberek helyzete lassan javul"
"Értelmi fogyatékosok lakóotthona"
"Értelmi fogyatékos emberek lakóotthona"
"Vakok számára hangoskönyvtár található az iskolában"
"Vak gyermekek számára hangoskönyvtár található az iskolában"
"Fogyatékosok csoportja tüntetett"
"Fogyatékos emberek csoportja tüntetett"

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...