2008. október 1., szerda

Fogyatékosügyi Ombudsman

Fogyatékosügyi ombudsman megválasztását kérik a kormánytól a társadalmi szervezetek

2008. október 1, Budapest. A mai napon tizenhárom társadalmi szervezet nyílt levélben fordult Magyarország miniszterelnökéhez, Gyurcsány Ferenchez. Az aláírók azt kérik a kormánytól, hogy egy fogyatékosügyi ombudsman megválasztásával tegyen eleget az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményből fakadó kötelezettségeinek.

2007 júniusában Magyarország az európai országok közül elsőként ratifikálta az ENSZ által elfogadott Fogyatékossággal élő személyeik jogairól szóló egyezményt. Az emberi jogi nemzetközi egyezmény 2008 májusában lépett hatályba. Az egyezményt ratifikáló államok fontos kötelezettsége, hogy gondoskodjanak egy olyan független testületről, melynek feladata az egyezmény végrehajtásának ellenőrzése.

13 társadalmi szervezet közös levélben fordult a magyar kormány felé, javasolva, hogy az egyezmény magyarországi megvalósulásának ellenőrzését a kormány egy fogyatékosügyi ombudsman tisztségén keresztül biztosítsa. A civil szervezetek arra kérik a kormányt, hogy az új biztos megválasztásáig is gondoskodjon az egyezménybe foglalt kötelességek teljesítéséről: megfelelő jogszabály-módosítással tegye lehetővé, hogy az általános biztos lássa el az ellenőrzés feladatát. Az aláíró szervezetek arra is felhívják a kormány figyelmét, hogy a kibővült ombudsmani feladatok kiegészítő pénzügyi forrásokat is igényelnek.

Az egyezmény másik fontos elvárása, hogy a kormányzat minden a fogyatékosokat érintő döntés meghozatalába vonja be a szakértelemmel rendelkező társadalmi szervezetek. A levelet aláíró civil koalíció arra kéri tehát a kormányt, hogy tegye lehetővé a társadalmi szervezetek – különösen pedig a fogyatékos személyek szervezeteinek – részvételét az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatalban

A civil koalíció arra bíztatja a magyar kormányt, hogy vonatkozó terveit még 2008. november 3. előtt hozza nyilvánosságra. Ezen a napon kerül sor New Yorkban a részes államok konferenciájára (az egyezményt ratifikáló államok hivatalos találkozójára), ahol valamennyi államnak számot kell adnia arról, hogy mit tett az egyezmény végrehajtása érdekében. A civil koalíció bízik abban, hogy Magyarország továbbra is vezető szerepet fog betölteni az egyezmény megvalósításában az Európai Unió országai közt.

A levél aláírói:

További információ: Fiala János, Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány, Tel: 413-2730, email: jfiala@mdac.info

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...