2009. november 15., vasárnap

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

Állami Számvevőszék
Kutató Intézete

A tanulmányt írta, illetve szerkesztette és a kutatást vezette:
dr. Pulay Gyula

A munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről szóló ÁSZ-jelentésnek az ÁSZ elnöki értekezletén történő megvitatása során fogalmazódott meg az az igény, hogy Intézetünk kutatási módszerekkel szélesebb társadalmi-gazdasági összefüggések alapján is elemezze a megváltozott munkaképességű személyek támogatására fordított pénzeszközök hatékonyságát. Ennek alapján megkezdett kutatásunk során elsősorban azokat a támogatásokat tekintettük át, amelyeket az aktív korú fogyatékos vagy egészségkárosodott személy (vagy az őt foglalkoztató munkáltató, illetve neki szolgáltatást nyújtó szervezet) annak kompenzálására kap, hogy akadályozott a munkavégzésben. Kutatásunk kiterjedt a komplex rehabilitáció egész folyamatára, mivel a sikeres munkába állásnak előfeltétele az egészségkárosodást követően minél hamarább megkezdett célirányos rehabilitáció.
(a teljes tanulmány letölthető itt)

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...