2010. július 8., csütörtök

Javaslat a pszichiátriai járóbeteg-ellátás krízis helyzetének kezelésére

A Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesületének (MPGRE) javaslata a pszichiátriai járóbeteg-ellátás krízis helyzetének kezelésére

E levelünkben szeretnénk felhívni a figyelmet a pszichiátriai járóbeteg –ellátás kritikus helyzetére, ami elsősorban a kb. tíz éve tartó, folyamatos finanszírozás elvonás következménye. A betegségek jellege, a fizikai állapotot a legtöbb esetben nem alapvetően érintő volta miatt a pszichiátriai szolgáltatás elsősorban ambulánsan, a járóbeteg-ellátás keretein belül valósul meg. Kórházi beutalásra ritkábban, csak speciális esetekben kerül sor. Mégis az elmúlt évek elvonásai, az ellátásban súlyos károkat okozva ezt a területet érintették a legnagyobb mértékben. Számos településen addig jól működő pszichiátriai gondozók szűntek meg. A pszihiátriai gondozók és az országosan legtöbb helyen rájuk telepített pszichiátriai szakellátások inszufficiensen, a normalitás határain túl teljesítenek,jelenleg az ellátás fennmaradását tekintve rövid távú célként. A májusi 184/2010 sz. Kormányrendelet tükrében azonban ez is csak 2010 október 1.-ig tartható, ekkor ugyanis az évek óta csökkenő gondozói bázis finanszírozás kompenzáció nélkül végképp megszűnik, vélhetően jelentős zavart keltve a pszichiátriai ellátás teljes spektrumában. Mindez a folyamat ellentétes az Egészségügyi Törvényben leirt betegjogokkal, Lelki Egészség Országos Programjában megfogalmazottakkal, az Európai Uniós elvekkel és gyakorlatokkal. Szakmánkban a lakosság közeli járóbeteg-ellátás elsorvasztása nem utolsó sorban ellentétes a jelenlegi egészségügyi vezetésnek a szolgáltatási szerkezettel kapcsolatos elképzelésével.
A több sebből vérző pszichiátriai szakma számos helyen igényel jobbító beavatkozásokat. Azt gondoljuk, hogy a véges anyagi lehetőségek miatt e beavatkozásokat illetően prioritási sorrendet kell felállítani. Ennek az élén annak a problémának kell állnia,ami a legnagyobb gondot okozza a betegellátásban . Ez véleményünk szerint az egész szakma bajait átlátva jelenleg a siralmas helyzetben lévő járóbeteg-ellátás, gondozás. Megelőzve bármilyen ágyszám fejlesztést, akár még a fekvőbeteg háttér nélküli országos intézet felállítását is.
Kérjük tehát az egészségügyi vezetést, hogy a pszichiátriai járóbeteg -ellátást valójában végzők bevonásával tegyen lépéseket e krízis helyzet megoldása érdekében. Fontosnak tartjuk rövid távon az eddigi gondozói finanszírozás fenntartását az év utolsó negyedére is a pszichiátriai járóbeteg –ellátás összeomlásának elkerülése érdekében. Szükségesnek látjuk ezzel párhuzamosan szakértői tárgyalások megkezdését a pszichiátriai -járóbeteg ellátás, ezen belül elsősorban az ellátást a lakosság közvetlen környezetében nyújtani képes gondozás szerkezetének, finanszírozásának meghatározása, szükség esetén átalakítása végett. E tárgyalások hatékonyságának érdekében elkerülhetetlennek tartjuk az e tevékenységet a mostoha körülmények ellenére magas szinten művelő kollégáink képviselőinek közvetlen bevonását egyesületünk delegáltjaiként.

2010-06-29

Dr.Silling Tibor             Dr.Balczár Lajos         Dr. Nagy Zita              Dr.Fóti Magdolna MGGRE elnök              MPGRE alelnök       MPGRE  É-Ny régió     MPGRE  D-Ny  régió                              (Vác)                                 (Veszprém)                   vezető  (Győr)               vezető (Siófok)

Dr.Erdélyi Rita                    Dr.Lőrintz Zsuzsanna             Dr.Csomós András                                       MPGRE  D-K régió            MPGRE  K-M régió                MPGRE  É-K régió                  vezető  (Kecskemét)            vezető (Székesfehérvár)          vezető (Füzesabony)                                 

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...