2010. július 20., kedd

Tringer LászlóVégzettsége:
általános orvos, klinikai pszichológus

Szakképzettsége:
ideg-elmegyógyászat, pszichoterápia, addiktológia, klinikai pszichológia, magatartásterápia, rehabilitáció, geriátria

Jelenlegi munkahelyei:
Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Klinika
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged

Munkakörei:
egyetemi tanár; 2009-től a Semmelweis Egyetem professor emeritusa

Tudományos fokozata:
orvostudományok kandidátusa


Eddigi oktatói tevékenység:

40 éves oktatói tevékenység: orvosképzés, szakorvosképzés, pszichológus-képzés, pszichoterapeuta-képzés.

A magyarországi behaviour-terápiás, személyközpontú és kognitív terápiás iskola megalapítója. Aktívan részt vesz a mentálhigiénés - lélektani kultúra terjesztésében. Pszichiátriai önkéntes segélyszolgálat szervezője, amelynek tagjait kiképezte. Mentálhigiénés továbbképző kurzusok szervezője nem egészségügyi diplomások számára. Továbbképző kurzusok előadója számos külföldi egyetemen (Bécs, Graz, Mannheim, Havanna, Princeton, Vilnius, Rostock, Linz).Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

1963-től a Budapesti Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinikájának különböző pszichiátriai és neurológiai osztályain dolgozik a szakképesítések megszerzéséig. 1965-től tudományos munkatárs, 1980-tól tudományos főmunkatárs, 1987-től tudományos tanácsadó.

1989.: egyetemi tanár.

2009-től a Semmelweis Egyetem professor emeritusa.

1972-ben megszervezi a klinika Neurózis Ambulanciáját.

1973-tól a neurózis osztály vezetője, amely osztályt a terápiás közösség elvei szerint szervezi át. Ez időtől kezdve kutatócsoport vezetője.

1978-tól kezdődően intenzív csoportpszichoterápiás programokat szervez. 1985-től kialakítja a klinikán jelenleg is működő új típusú pszichiátriai ellátó rendszert, amely az óta modellértékűvé vált (Nap utcai részleg).

1991-94 között a Kútvölgyi Oktató Kórház főigazgatója.

1992-től a SOTE Oktató Kórházának főigazgatója. Ellátja az Oktató Kórház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztályának vezetését is.

1994-2004-ig a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója. Vezetése alatt krízis intervenciós osztályt létesít, pszichiátriai konzultációs szolgálatot indít, közösségi pszichiátriai programot kezdeményez.

1999-től a Mentálhigiénés Programiroda vezetője a Nemzeti Egészségvédelmi (majd Egészségfejlesztési) Intézet keretében.

2008-tól a Neveléstudományi Tanszék vezetője a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán (Szeged)

2004-től óraadó tanár a Sapientia Főiskolán.

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...