Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény végrehajtásáról

Az ENSZ Egyezmény 35. cikke értelmében a részes államok az Egyezmény hatályba lépését követő két éven belül átfogó jelentésben számolnak be a kötelezettségek teljesítése érdekében tett intézkedésekről, a végrehajtás előrehaladásáról.

Az Egyezmény Magyarországon - a 22/2008.(V. 9.) KüM határozat tanúsága szerint - 2008. május 3-án lépett hatályba. Ennek megfelelően ez év tavaszán el kell készíteni az első ország-jelentést.

A jelentés elkészítésének követelményeit a "Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága" az innen letölthető, magyar nyelven hozzáférhető dokumentumban foglaltak szerint adta közre. A fordítást az Országos Fogyatékosügyi Tanács rendelte meg. További információk az Egyezményről, illetve a Bizottságról az alábbi linkeken olvashatók: www.un.org/disabilities/ és www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

forrás: országos fogyatékosügyi portál

0 comments: