2008. február 9., szombat

Intézménytelenítés - Irodalomjegyzék

A minisztérium 2006 januári listája a lakóotthonokról

Bakonyi, P. (1984) . Téboly, terápia, stigma . Budapest Szépirodalmi Könyvkiadó

Benedek, I. (1957) . Aranyketrec. Egy elmeosztály élete . Budapest, Medicina 1968

Bitter István (1997) . Vélemény Eric Rosenthal és munkatársai "Az emberi jogok és az elme-egészségügy helyzete Magyarországon" című tanulmányának Összefoglalás című fejezetéről . Psychiatria Hungarica 1997;12(1):71-2.

Egy a Soros Alapítvány által a kiscsoportos lakóotthonokról szervezett konferencia anyagai

Frater, R. (2000) . A betegellátás szerkezetének változásai az elmúlt évtizedben
In.: Huszár Ilona (szerk.) Tények és gondolatok a 20. század magyar pszichiátriájáról 129-140. old. Budapest

Harangozó Judit (1997) . Röpirat a magyar pszichiátriáról . Psychiatria Hungarica 1997;12(1):75-84.

Harangozó Judit (szerk. 2003) . Módszertani útmutató a pszichiátriai szociális otthonok megújulásáért . Fővárosi Módszertani Osztály

Hollós, I. (1927) . Búcsúm a sárgaháztól. Doktor Pfeiflein Telemach
különös írása az elmebetegek felszabadításáról . Budapest, Génius, 1927 Budapest, Cserépfalvi, 1990

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin - Klucsai Barna:
LAKÓOTTHONOK ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYEK A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ELLÁTÓRENDSZERÉBEN

Könczei György: A következő lépés a diszkrimináció kutatásában

Magyarországi lakóotthonok listája

Mental Disability Rights International (1996) . Emberi jogok és elmeegészségügy: Magyarország . Ford. Bakos Anita. Washington: 1996. p. ii.

Réthelyi J. (2000) . A Mental Disability Rights International jelentés háttere és hatástörténete . LAM 2000;10 (2): 167-170.

Turcsik László és munkatársai (2002) . Lakóotthonok Magyarországon . Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest

Tringer László (1997) . Gondolatok a Rosenthal-jelentés kapcsán . Psychiatria Hungarica 1997;12(5):645-47.

Veér András (1997) . Hozzászólás a "Rosenthal-dossziéhoz". Psychiatria Hungarica 1997; 12(1):69-71.

ZÁSZKALICZKY PÉTER (1998, szerk.): A függőségtől az autonómiáig. Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest, Kézenfogva Alapítvány.

angol nyelvű irodalom

S. Ramon, M. Grazia Giannichedda (1991) . Psychiatry in transition The British and Italian Experiences . Pluto Press 1991 London .

Szasz. T. (1994) . Cruel Compassion Psychiatric Control of Society's Unwanted . John Wiley & Sons, Inc.

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...