2009. május 17., vasárnap

Multidiszciplináris teammunka

Expert guide to multi-disciplinary teams

multidisciplinary teams are often discussed in the same context as joint working, interagency work and partnership working. The latter two refer to different agencies working in partnership rather than with the operation of a single team. The term 'joint working', though, is often used to cover teams and agencies.

Why?In all areas of social work and health there are clients who require the help of more than one kind of professional. Elderly people, people with mental health problems, disabled people, troubled teenagers, families in crisis... all require more expertise than one kind of professional can offer.

When did they start? Multidisciplinary teams have evolved at varying speeds in different parts over the past 30 years or so in response to local need, the foresight of individual local authorities and the imperatives of central government. Mental health was among the first professions to adopt them professionals in this sector work in teams of between eight and 16 people and consist of workers from different professions. (community care)


Javaslatok a hospice-palliatív ellátásban dolgozó szociális munkások szerepének, és feladatainak tisztázásához, kialakításához

A hospice-palliatív ellátás egyik alaptétele és erőssége a multidiszciplináris team-munka.
Mit nyújthat a szociális munka ebben a keretben?(Cseri Péter)


KIKÖTÕ - KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS
Egyesületünk célja, hogy a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában, lakókörnyezetében biztosítani. Olyan komplex gondozási módszert dolgoztunk ki, illetve, mûködtetünk, amely biztosítja képességeik és készségeik megtartását, illetve fejlesztését. Szociális- és mentális gondozást biztosítunk az egészségügyi ellátó rendszerrel való szoros együttmûködés segítségével. Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, ott minél teljesebb, konfliktusmentesebb életet élhessenek. Bevezetett szolgáltatásunk hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást biztosít, amely nagymértékben épít a gondozásban részesülõk aktív és felelõs részvételére, valamint a természetes közösségi erõforrásokra, egyúttal õket is oktatva, támogatva.(Kikötő -közösségi ellátás)


Szakmai ajánlás
A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE
A közösségi ellátás az egészségügyi és szociális ellátórendszer együttműködésében történik. Az ellátás szociális szolgáltatási formája csak az egészségügyi ellátórendszerrel együtt tud szolgáltatást nyújtani, betartva a kompetencia határokat és a partneri jellegű, egymás mellé rendelt, komplementer szerepeket. A kompetencia határok az ellátás szakmai oldaláról közelíthetők meg, s a multidiszciplináris team – melynek többek között mindkét ellátórendszer tagja – alkalmas arra, hogy a határokat a szolgáltatók kijelöljék. A szolgáltatást igénylő egyszerre veheti igénybe problémájának megoldása érdekében mind a szociális ellátást, mind az egészségügyi ellátást. (szakmai ajánlás)

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...