2009. október 4., vasárnap

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE tiltakozó levele

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

ELNÖK

1032. Budapest, San Marco u. 76.

Levelezési cím: 1300. Budapest, Pf. 141.

Telefon: (1)388-5529; (1)388-2387; (1)388-2388:

(1)368-1758: (1)454-1174: (1)454-1136:

Fax: (1)454-1144: (1)250-9013

E-mail: lajos.hegedus@meoszinfo.hu

Internet: www.meosz.hu

Bankszámla szám: 11703006-20034962

Adószám: 19002732-2-41.

Your browser may not support display of this image.
HUNGARY

BUDAPEST


Ügyiratszám: - /2009. Ügyintéző: Dr. Hegedüs Lajos Budapest 2009. 09. 18.       Hiv.szám:
       Ügyintéző:
       Tárgy:

Bajnai Gordon Miniszterelnök


Tisztelt Miniszterelnök Úr!Szövetségünk, valamennyi fogyatékossággal élő embert tömörítő más érdekvédelmi szervezetekkel egyetértésben, a 2010. évre tervezett költségvetésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, és az alábbiakban bizonyítja azt, hogy az Ön és a magyar Kormány képviselőinek, a fogyatékos emberek körülményeivel kapcsolatos kommunikációja, nincs összhangban a költségvetési törvény tervezetben található tényekkel.

Önök minden megnyilvánulásukban azt állítják, hogy a 2010. évi költségvetés a fogyatékos emberek életkörülményeit nem érinti lényegesen kedvezőtlenebbül és a költségvetés tervezésekor tekintettel voltak ennek a leszakadó társadalmi rétegnek az érdekeire.

A következő számadatok ennek az ellenkezőjét bizonyítják, ezért tényekkel bizonyítható módon:

      Önök nem mondanak igazat!


 1. A benyújtott Költségvetési törvény tervezet 4. § (2) A szociálisigazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása szerint: „Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.”

  Aktív korúak ellátása a Szt. 33 § (1) – fogyatékos emberekre vonatkozó részei:

 1. Aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy,
 2. Aki vakok személyi járadékában részesül vagy,
 3. Aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy,…
 4. akinek esetében az ápolási díj… rendszeres szociális járadék… rehabilitációs járadék…rokkantsági nyugdíj … folyósítása megszűnt.

  Sajnálatos módon, a fogyatékossággal élő emberek körében igen gyakori, hogy több súlyosan fogyatékos ember él egy családban, akiknek a fogyatékosságból származó hátrányaik halmozódnak. A módosítással érintett ellátások radikális és szívtelen csökkentése az ilyen családokban – akik jellemzően eleve messze a magyar átlag életszínvonal alatt élnek – a családok teljes ellehetetlenüléséhez vezetnek.

  Ez lehet a célja az Önök Kormányának – miközben teljesen mást mondanak?

  Ha ez a cél, akkor a megtakarított összegből építsenek egy új Taigetoszt, vagy akadálymentes gázkamrákat és ezt jelentsék be a közvéleménynek!


 1. A fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatására vonatkozó adatok:

  a.) Bértámogatás és költségkompenzációs támogatások:

  A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatására fordított 2009. évi várható tényszámnak 2010. évben csak a mintegy 70 %-át kívánják biztosítani. (a 2009. évi tervszámhoz képest is 12 %-os a csökkentés)

  Kommunikációjuk: Kiemelten támogatjuk a foglalkoztatást!

  A fenti számok tükrében a fogyatékos emberek foglalkoztatását is?

  Összefüggések az 1 és 2. pont között: Csökkentik a foglalkoztatás lehetőségét és ezzel párhuzamosan csökkentik az egyéb támogatásokat is.

  Ez a fogyatékos emberek esélyegyenlősége „Bajnai Kormány módra”.

  Csak meg kívánjuk jegyezni, hogy ezzel a lépésükkel igen jelentős mértékben csökkentik a költségvetés bevételi oldalát is, amely összhatásában a magyar Költségvetés számára kifejezetten negatív végeredményt mutat.


 1. Szociális intézményi foglalkoztatás:

  2009. évi terv: 5.600 mFt várható tény: 7.000 mFt

  2010. évi terv: 3.000 mFt

  Eltérés: - tervhez: - 46,4 % - tényhez: - 57,2 %

  Várható hatás: Ha a Kormány be akarja tartani a költségvetési terv számot, akkor a jelenleg ebben a formában foglalkoztatott személyek több mint a felének meg kell szüntetni a foglalkoztatását – közben csökkenteni akarják az egy családon belül kifizethető hátránykompenzációs támogatásokat is.


 1. Szociális ellátó rendszerre vonatkozó egyéb adatok:

  Normatív támogatások:

 1. Fogyatékos személyeket ellátó nappali intézmények:

  Csökkenés: - 18 %

 1. Bentlakásos intézmények:

  Csökkenés: - 16 %

 1. Átmeneti ellátást biztosító bentlakásos intézmények:

  Csökkenés: - 15 %

  Várható hatás: A 2009. évi normatív finanszírozottság a szociális intézmények esetében átlagosan 67 %-os, a bentlakásos intézmények setében (tartós és átmeneti) 50 %-os!

  Ennek a finanszírozottsági szintnek a csökkentése intézmények megszüntetéséhez fog vezetni. A bentlakásos intézmények esetén, a legsúlyosabb, ápolást –gondozást igénylő ellátottak döntő többségének nem lesz hova mennie, mert éppen azért vannak ilyen intézményben, mert vagy nincs családjuk, vagy a családjuk nem képes róluk gondoskodni.

  Ennek felelősségét kell a Kormánynak felvállalnia ezzel az intézkedéssel.

  Különösen súlyos problémát jelent a civil intézmény fenntartók számára ez az intézkedés, akik nem tudnak pótlólagos fenntartási bevételekhez jutni.


  Nem normatív módon finanszírozott ellátások:

 1. Fogyatékos emberek Támogató Szolgálatai:

  2008. évben még kötelező önkormányzati feladatként ,a normatív úton igénybe vehető támogatás több mint 8 milliárd forint volt. 2009. évben megszűnt a normatív támogatás és pályázati úton mintegy 6.200 mFt került felosztásra. A 2010. évi költségvetésben nincs nevesítve ennek a szolgáltatásnak a pályázati támogatása, csak a szenvedélybetegek számára ellátást nyújtó közösségi szolgálatokkal együtt szerepel egy összesen mintegy 7 milliárd forintos keret összeg, de információnk szerint az SZMM költségvetésében erre a célra 3.000 mFt-ot terveznek 2010 évben.

  Csökkenés: - 51.7 %


  Várható hatás:

  A fogyatékos emberek otthon maradását, otthoni ellátását segítő szolgáltatások radikális visszafejlesztése, összefüggésben a nappali és bentlakásos intézményi ellátások visszafejlesztésével számtalan megoldhatatlan élethelyzetet fog eredményezni.

  Ezen a területen nem várható önkormányzati segítség sem, mert ez a feladat kikerült a kötelező önkormányzati feladatok közül.


 1. Közoktatási ellátásra vonatkozó adatok:

  Normatív finanszírozás:

 1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás

  Csökkenés: - 14 %

 1. Korai fejlesztés, gondozás

  Csökkenés: - 4 %

 1. Fejlesztő felkészítés:

  Csökkenés: - 6 %

  Várható hatások: romlani fog a fogyatékos gyermekek további életét megalapozó oktatási színvonal, amely a későbbiek folyamán súlyos társadalmi problémákhoz fog vezetni. Erre a területre is hatást gyakorló egyéb finanszírozás csökkenések: gyermek étkeztetési normatíva, pedagógus könyvellátás, alap közoktatási normatíva csökkenés, amely az integrált közoktatásban résztvevő fogyatékos gyermekek utáni finanszírozottságot csökkenti, stb.

  Különösen tragikussá válik a közoktatási és a szociális intézmények esetében az utóbbi években örvendetesen növekedett civil intézmény fenntartó szféra helyzete.

  Javaslatunk:

  Legalább erre a területre mindenképpen szükséges lenne kiegészítő működési támogatási rendszer kidolgozása, amellyel talán el lehetne kerülni azt, hogy a korábbi években hazai és EU pályázati támogatásokkal létrejött civil intézmények megszűnjenek.


 1. Egyéb, a fogyatékos embereket érintő költségvetési támogatások adatai:
 1. Súlyosan mozgássérült személyek közlekedési támogatása:

   Csökkenés:

   Tervhez: - 37 % Tényhez: - 50 %

 1. Súlyosan mozgássérült személyek járműszerzési támogatása

   A számadatok és az idei tapasztalatok ismeretében – mivel a tervezett összeg a jövő évben is szinte biztosan átcsoportosításra kerül az előző pontban alul tervezett keret kiegészítésére, ilyen támogatásra jövő évben nem lehet számítani.


 1. Fogyatékos emberek országos érdekvédelmi szervezeteinek támogatása

   2009. évi összes támogatás: 750 mFt

   2010. évi tervezett összes támogatás: 525 mFt

   Csökkenés: - 30 %


A költségvetés tervezetnek még jó néhány pontjára vonatkozóan lehetne felsorolni olyan intézkedés tervezeteket, amelyek a fogyatékos embereket hátrányosan érintik.

Sajnos olyan intézkedési elképzelést egyetlen egyet sem találtunk, amelyek a fogyatékos emberekre vonatkozóan, a legcsekélyebb előnyt, vagy legalább a jelenlegi helyzet megtartását céloznák.


Nincsenek illúzióink az Önnek címzett levelünkkel kapcsolatban, hiszen legutóbb az ez év elején megküldött levelünkre adott „apparátusi” válaszból érzékelhető, hogy az Önnek címzett figyelem felhívással milyen módon foglalkoznak.

Az „elhárító apparátusból” érkező válasz szerint, Ön mindenben egyetért a szociális miniszter által az akkori levelünkre adott válasszal – amely azonban azóta sem érkezett meg, akkori levelünkre a szociális ügyekért felelős miniszter nem válaszolt semmit!

Így már érthető számunkra, hogy a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke mivel értett akkor egyet – ez feltehetősen azóta sem változott.


Miért küldjük el akkor mostani levelünket mégis?


Tájékoztatni szeretnénk Önt a Szövetségünk és a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (amely valamennyi fogyatékossággal érintett ember országos érdekvédelmi szervezeteit tömöríti) tervezett és folyamatban lévő közös lépéseiről:


  1. A levélben leírt, tervezett intézkedésekről és kommunikációs anomáliákról tájékoztattuk az Európai Fogyatékosügyi Fórum Elnökét, aki közölte, hogy a magyar tervezett intézkedések ilyen drasztikus módon nem jellemzőek az Európai Unió többi tagországában, ezért hajlandó Magyarországra jönni, hogy ezt a Magyar Kormány számára is nyilvánvalóvá tegye. Ennek érdekében szeretne találkozni kompetens Kormányzati és Parlamenti tényezőkkel.
  2. Tagszervezeteink (az országban több mint 150) vezetői felveszik a kapcsolatot valamennyi parlamenti képviselővel annak érdekében, hogy a Kormány által tervezett intézkedések ebben a formában nem válhassanak törvénnyé.
  3. Média kampány indításával a magyar közvéleményhez fordulunk a tervezett intézkedések társadalmi egyetértéssel való megakadályozása érdekében.
  4. A Parlamenti vita kezdetekor és ha kell akkor annak teljes ideje alatt, fogyatékos emberek ezreinek részvételével nyílt demonstrációkat szervezünk az ország több pontján és Budapesten – természetesen a törvényes eszközök betartásával.

Mindezeket tájékoztatásképpen írtuk meg Önnek, hátha mégis eljut a szavunk az apparátuson túlra is és valóban kompetens kormányzati személyiségek meghallgatják érveinket és kompromisszumos javaslatainkat. Mi is ebben az országban élünk és célunk a válságból történő kilábalás segítése, ezért vannak kompromisszumos javaslataink is.


Tisztelettel:


Dr.Hegedüs Lajos

a MEOSZ elnöke és a FESZT ügyvivő alelnöke

Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...