2010. február 17., szerda

A nagylétszámú bentlakásos intézményekkel kapcsolatos jogszabálymódosítások 2010 február

2010. február 15-én elfogadta a parlament az egyes szociális és munkaügyi törvényeket, melyben számos a nagylétszámú bentlakásos intézményeket érintő változást találunk.

A parlament által megszavazott T/11310-es számú előterjesztés teljes szövege elérhető itt.

- Rögtön az első módosítás a bentlakásos intézmények létszámkereteit érinti. Eddig a szociális törvény (57. §.) 150 főben maximalizálta a bentlakásos intézmények férőhelyeit. Ez hétfőtől olyan értelemben módosult, hogy a jövőben ez a korlát telephelyenként értendő.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy a nem ritkán ennél nagyobb intézmények (létezik 700 fős is), amennyiben - akár csak adminisztratív lépésként - különálló telephelyekre bontja a korábban egyéges intézményt, meg fog felelni a törvényi előírásoknak pusztán egy táblacserével.

- Ugyanabban a bekezdésben olvashatjuk, hogy 2011. január elsejétől fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi férőhelyét kizárólag lakóotthoni formában lehet létrehozni. Tartalmilag szerintem ehhez kapcsolódóan ám külön paragrafusban tárgyalva, úgy döntött a parlament, hogy szintén a fogyatékos személyek ellátása terén, a címzett támogatással történő beruházás esetén a jövőben kizárólag az 50 férőhelynél nagyobb intézmények kiváltása támogatható.

E két változás jelentős elmozdulásként értékelhető, bár nem rendelkezik a jogszabály arról, hogy a lakóotthoni férőhely hol kerülhet megvalósításra. Félő, hogy az eddigiekben tapasztaltakhoz hasonló módon, az intézmények udvarán, vagy azok tőszomszédságában jönnek létre ezek a férőhelyek, melyek így valójában az intézmények további bővítését, nem pedig az érintettek társadalmi integrációját szolgálják. További kérdésként merül fel, hogy miközben az előterjesztés indoklásában az ENSZ fogyatékosügyi egyezményére hivatkozik, annak előírásaival ellentétben továbbra is különbséget tesz a fogyatékossággal élő emberek és a mentális problémával élő emberek között. A fenti módosítások a pszichiátriai betegekre nem vonatkoznak, ott továbbra is van jogi lehetőség akár többszáz fős intézmények létrehozására.

Módosította a parlament az esélyegyenlőségi törvény (1998. évi XXVI. törvény) több paragrafusát is. Ebben a kitagolásról szóló korábban 2010-es határidővel meghatározott döntés helyébe léptet új határidőket és kereteket a módosítás. A korábbi, a kitagolásra 12 évet adó határidő, tulajdonképpen eredménytelenül járt le.

- Az új rendelkezések értelmében: 2013. december 31-ig legalább 1500 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhelyet kell kiváltani Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló támogatásból. Ezen felül, a további nagy létszámú intézmények férőhelyeinek kiváltására 2010. december 31-ig végrehajtási tervet fogad el az Országgyűlés.

A 2010. február 15-ig még csak javaslat formájában létező előterjesztést véleményezte a TASZ. Állásfoglalásuk teljes terjedelemben itt olvasható.

Ebben felhívják a véleményező szervezet szakemberei a figyelmet arra, hogy a kitagolásról 12 évvel ezelőtt született egyszer már döntés ám, az ellátórendszerben érdemi változás nem történt, éppen ugyanannyi (sőt valamivel több) nagylétszámú intézmény működik az országban, mint 1998-ban. Megfogalmazzák továbbá, hogy:

"Álláspontunk szerint a javaslat az abban található egyes pozitív elemek ellenére is súlyos aggályokat vet fel. Egyfelől elismeri a tömegintézményekben uralkodó embertelen állapotokat, igyekszik megállítani az intézmények további növekedését, de nem kötelezné hazánkat arra, hogy minden ilyen intézményt szüntessen meg. Továbbá olyan adminisztratív kiskaput hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy az átalakításban ellenérdekelt fenntartók továbbra is tömegméretű intézményekben tartsák a fogyatékos állampolgárokat, és legalizálják a jelenleg törvényellenesen magas létszámokat és a sokszor embertelen zsúfoltságot."Nincsenek megjegyzések:

Felhívás fogyatékos emberek részére

A pályázat célja: Egy rádióműsor négyfős stábjának megtalálása, egy olyan csapat összeállítása, akik heti rendszerességgel vezetnek műso...